facebook

Projekty instalacji elektrycznych dla zakładów energetycznych

Projekty fotowoltaiczne

Nabór wniosków na dofinasowanie instalacji fotowoltaicznej - PROSUMENT

1 kwietnia 2015 została ogłoszona lista banków w których można złożyć wniosek o dofinasowanie instalacji fotowoltaicznej do mocy znamionowej 40 kW. Dofinansowanie dla beneficjentów wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

 • dotacji: 40% dofinansowania oraz
 • kredytu bankowego (oprocentowanego 1% w skali roku): na pozostałe koszty kwalifikowane.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona kolejna tura naboru wniosków przez banki.

Program będzie miał charakter naboru ciągłego, co oznacza, że o otrzymaniu dotacji decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do wybranego banku.

Jednym z załączników do wniosku jest opracowanie projektu instalacji zawierającego w szczególności :

 • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii
 • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń
 • kosztorys
 • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań technicznych programu

Koszt opracowania pełnej dokumentacji wraz z wizytą projektanta na miejscu to kwota 2 500.00 netto, który jest również finansowany ze środków unijnych. Zapraszam Państwa do kontaktu w celu przygotowania dokumentów o dotację.Taryfy gwarantowane dla prosumentów

20.02.2015 Sejm przegłosował ustawę o taryfach gwarantowanych dla prosumentów, czyli 0,75 PLN oraz 0,65 PLN za wyprodukowanie 1 kWh z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Poprawka prosumencka autorstwa posła Bramory wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

 • hydroenergia - 0,75 zł za 1 kWh;
 • energia wiatru - 0,75 zł za 1 kWh;
 • energia promieniowania słonecznego - 0,75 zł za 1 kWh.

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

 • 1. biogaz rolniczy - O, 70 zł za 1 kWh.;
 • 2. biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 kWh;
 • 3. biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
 • 4. hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh;
 • 5. energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh;
 • 6. energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh

Chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt. Poprowadzimy Państwa przez cały proces, począwszy od projektu instalacji fotowoltaicznej, dokumentów do Zakładu Energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie.

(C) Wszelkie Prawa Zastrzezone. All Rights Reserved:E-HOME - Instalacje elektryczne

Projekt i Realizacja: Jakub Siuta

stat4u